این دپارتمان متشکل از نامدار ترین اساتید شهر تهران و شامل کلیه دروس ریاضیات میباشد.

موفقیت دانش آموزان در کسب بالاترین نمره و پاسخ گویی بالای ۷۰ درصد به تست های کنکور

باعث ایجاد محبوبیت و شهرت زیاد این دپارتمان شده است.

همچنین این دپارتمان با برگزاری همایش های بزرگ و ارائه تکنیک های نوین تست زنی هر باره پذیرای تعداد زیادی از دانش آموزان مشتاق میباشد.

اساتید زبده این دپارتمان:

حناب آقای مهندس حسین الهیاری

جناب آقای مهندس فرهاد گروسیان

جناب آقای استاد محمد فرقانی

جناب آقای استاد داریوش کلوند

جناب آقای مهندس پیروان

جناب آقای مهندس حسین ادیبی

جناب آقای مهندس مسعود حسینی

جناب آقای مهندس امیر حسین ناظم

جناب آقای مهندس امید مهشادی

جناب آقای مهندس رامین موحد

جناب آقای مهندس رضا صالحی

سرکار خانم  مهندس درودی

سرکار خانم مهندس ستاری

سرکار خانم مهندس مهدوی

سرکار خانم مهندس  رشیدی

سرکار خانم مهندس فراهانی

برای مشاهده رزومه اساتید به معرفی رجوع فرمایید