دپارتمان زیست موسسه آموزشی کیسان از محبوبیت بالایی برخوردار مبباشد زیرا با استفاده از روش های خلاقانه و متفاوت، فهم و یادگیری زیست  را برای دانش آموزان به شدت سهل و ممکن کرده است.

از اساتید زبده و مجرب این دپارتمان میتوان به اسامی زیر اشاره کرد:

استاد جناب آقای حمید ملجائی

استاد جناب آقای حامد کریمی

استاد سرکار خانم تیمورپور

استاد سرکار خانم کیوانیان

 برای مشاهده رزومه اساتید به برگه معرفی رجوع فرمایید