این دپارتمان متشکل از برترین و متخصص ترین اساتید شهر تهران میباشد.

دپارتمان شیمی موسسه کیسان با داشتن اساتید برجسته هیئت علمی دانشگاه های ایران و آلمان موفق ترین دپارتمان شیمی در سراسر کشور است

این دپارتمان با متفاوت ترین سبک آموزشی در رشته شیمی دانش آموزان بسیار زیادی را جذب خود کرده اند

اساتید زبده این دپارتمان:

جناب آقای دکتر مهرداد کاظمی

جناب آقای مهندس طالعی

جناب آقای مهندس ملجائی

جناب آقای دکتر یار محمد

جناب آقای مهندس ادیبی

جناب آقای مهندس کوثری

جناب آقای مسلمی

سرکار خانم دکتر اکرم رستمی

سرکار خانم مهندس خوش روزگار

برای مشاهده رزومه اساتید به بخش معرفی مراجعه فرمایید