دپارتمان عربی موسسه کیسان با بهره مندی از دانش ۵ استاد برتر کشور بالاترین کیفیت آموزشی را داراست.

همچنین دانش آموزان این دپارتمان آموزشی با داشتن آمار ۱۰۰ درصد قبولی و کسب نمره بالا و پاسخگویی به تست های کنکور و المپیاد بهترین آمار را در بین موسسات آموزشی کسب کرده اند.

این دپارتمان نیز همچون سایر دپارتمان های آموزشی موسسه کیسان دارای امتیاز تالیف و انتشار آموزشی میباشد.

اساتید فوق مجرب و زبده این دپارتمان:

جناب آقای استاد شاهی

جناب آقای دکتر معینی

جناب آقای استاد والی نژاد

سرکار خانم استاد رحیمی

سر کار خانم دکتر آزاده

برای مشاهده رزومه اساتید به معرفی مراجعه فرمایید