دپارتمان عربی موسسه کیسان با بهره مندی از دانش ۵ استاد برتر کشور بالاترین کیفیت آموزشی را داراست.

همچنین دانش آموزان این دپارتمان آموزشی با داشتن آمار ۱۰۰ درصد قبولی و کسب نمره بالا و پاسخگویی به تست های کنکور و المپیاد بهترین آمار را در بین موسسات آموزشی کسب کرده اند.

این دپارتمان نیز همچون سایر دپارتمان های آموزشی موسسه کیسان دارای امتیاز تالیف و انتشار آموزشی میباشد.

اساتید فوق مجرب و زبده این دپارتمان:

جناب آقای استاد شاهی

جناب آقای دکتر معینی

جناب آقای استاد والی نژاد

سرکار خانم استاد رحیمی

سرکار خانم استاد کاشی پور

سر کار خانم دکتر آزاده

برای مشاهده رزومه اساتید به معرفی مراجعه فرمایید