یک دقیقه و نیم با کیسان ۹۶. از افتتاح تا برند برتر آموزشی سال ۹۶

موسسه آموزشی کیسان، بهترین موسسه آموزشی کنکور و تقویتی در تمامی مقاطع

 

مصاحبه جذاب استودیو pw با  امیرضا طاهری (مدیر عامل موسسه آموزشی کیسان، برند برتر آموزشی سال)

لینک:https://www.aparat.com/v/5WJ48/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88_pw_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86