جولای 16 2017
60,000 تومان
5 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره ها آموزش زبان انگلیسی:
توسط استاد هیئت علمی دانشگاه،این دوره از آبان ۹۷ برگزار میشود.
هزینه هر جلسه این

جولای 16 2017
30,000 تومان
341 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره های آموزشی تقویتی:
این دوره  در پاییز ۹۷ آغاز میشود و شامل آموزش تمامی دروس در تمامی مقاطع به

جولای 16 2017
35,000 تومان
585 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

برنامه تحصیلی این دوره بعد از خرید و در پورتال کاربری دانش آموز قابل مشاهده میباشد.