جولای 16 2017
60,000 تومان
5 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره ها آموزش زبان انگلیسی:
توسط استاد هیئت علمی دانشگاه،این دوره در تابستان 96 برگزار میشود.
هزینه هر جلسه این

جولای 16 2017
40,000 تومان
30 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره های آموزشی تقویتی:
این دوره با آغاز مرداد ماه 96 آغاز میشود و شامل آموزش تمامی دروس در تمامی

جولای 16 2017
60,000 تومان
20 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

برنامه تحصیلی این دوره بعد از خرید و در پورتال کاربری دانش آموز قابل مشاهده میباشد.