دوره آموزشی سواد رسانه ویژه نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان، روز های پنجشنبه  و جمعه در موسسه آموزشی و فرهنگی کیسان برگزار میگردد.

این دوره های آموزشی با محوریت مدیریت رسانه در خانواده، رسانه اقتصادی و رسانه در کارآفرینی توسط اساتید زبده و مجرب این حوزه برگزار میشود.

شرکت در این دوره آموزشی کاملا رایگان میباشد.