دوره ی آموزشی فوتو شاپ در مهرماه سال ۹۷ توسط مهندس نوری از اساتید برجسته در این حوزه، طی ۸ ساعت آموزشی برای مقدماتی و ۸ ساعت آموزشی برای پیشرفته برگزار میشود.

هزینه این دوره آموزشی ۱۴۰ هزارتومان میباشد.

جهت ثبت نام با شماره موسسه تماس حاصل بفرمایید.

۰۲۱۸۸۳۹۲۲۳۰

۰۹۰۲۹۰۸۲۸۰۷