دپارتمان آموزش موسسه آموزشی کیسان، با  داشتن تمامی زیر مجموعه های آموزشی و فرهنگی، با تدریس بهترین اساتید شهر و کشور از موفق ترین دپارتمان های آموزش در کشور میباشد.

این دپارتمان با هدف خدمت رسانی عالی آموزشی افتتاح و مشغول به انجام وظایف شد که در نهایت  به دپارتمان برتر آموزشی کشور ملقب شد.

برای مشاهده زیر مجموعه ها، در قسمت معرفی روی دپارتمان های آموزش، نگه دارید تا گزینه ها نمایان شود