این دپارتمان متشکل از نامدار ترین اساتید شهر تهران و شامل کلیه دروس ریاضیات میباشد.

موفقیت دانش آموزان در کسب بالاترین نمره و پاسخ گویی بالای ۷۰ درصد به تست های کنکور

باعث ایجاد محبوبیت و شهرت زیاد این دپارتمان شده است.

همچنین این دپارتمان با برگزاری همایش های بزرگ و ارائه تکنیک های نوین تست زنی هر باره پذیرای تعداد زیادی از دانش آموزان مشتاق میباشد.

اساتید زبده این دپارتمان:

جناب آقای استاد محمد فرقانی

جناب آقای استاد داریوش کلوند

جناب آقای مهندس پیروان

جناب آقای استاد محسن فرنک

جناب آقای مهندس حسین ادیبی

جناب آقای مهندس محمدمهدی رضایی

جناب آقای مهندس مسعود حسینی

جناب آقای مهندس امیر حسین ناظم

جناب آقای مهندس امید مهشادی

جناب آقای مهندس رامین موحد

جناب آقای مهندس رضا صالحی

جناب آقای استاد ابراهیم خاقانپور

جناب آقای امیر حسین مسلمی

سرکار خانم  مهندس سوما درودی

سرکار خانم مهندس  رویا یعقوبی

سرکار خانم استاد فاطمه علی بابایی

سرکار خانم مهندس پریسا شیرخانی

سرکار خانم مهندس لیلا خاقانپور

سرکار خانم مهندس سمیرا فراهانی

سرکار خانم مهندس مائده رستم نژاد

سرکار خانم مهندس شقایق صدیقی

سرکار خانم استاد زهرا عزیزی

سرکار خانم استاد نگار منافی

برای مشاهده رزومه اساتید به معرفی رجوع فرمایید