معتبر ترین و محبوب ترین دپارتمان زیان انگلیسی در سطح کشور با داشتن اساتید دانشگاهی

این دپارتمان آموزشی با برگزاری دوره های موفق علمی و صنعتی  به معتبر ترین دپارتمان زبان تبدیل شده است.

فقط کافیست یک جلسه کلاس با دپارتمان زبان موسسه کیسان بگذرانید تا با شیوه اعجاز آمیز اساتید این دپارتمان آشنا شوید.

اساتید فوق مجرب و زبده این دپارتمان:

جناب آقای دکتر محمد رضا مهشادی

جناب آقای استاد سامان فاضل زاد

جناب آقای استاد علی رضایی

جناب آقای استاد ایمان سماواتی

سرکار خانم دکتر سمیه مصطفایی

سرکار خانم معصومه سیف اللهی

سرکار خانم فاطمه عزیزی

سرکار خانم مهندس فرزانه

سرکار خانم راحله پور ربیع