دپارتمان زیست موسسه آموزشی کیسان از محبوبیت بالایی برخوردار مبباشد زیرا با استفاده از روش های خلاقانه و متفاوت، فهم و یادگیری زیست  را برای دانش آموزان به شدت سهل و ممکن کرده است.

از اساتید زبده و مجرب این دپارتمان میتوان به اسامی زیر اشاره کرد:

استاد جناب آقای حمید ملجائی

استاد جناب آقای حامد کریمی

استاد جناب آقای عرشیا امیری

استاد سرکار خانم تیمورپور

استاد سرکار خانم بلقدر

استاد سرکار خانم محمد تقی

 برای مشاهده رزومه اساتید به برگه معرفی رجوع فرمایید