این دپارتمان آموزشی متشکل از زبده ترین اساتید شهر تهران میباشد  که با به کار گیری از نوین ترین شیوه های آموزشی،

بالاترین کیفیت ممکن آموزشی را ارائه میدهند.

دپارتمان فیزیک  موسسه کیسان علاوه بر بخش های آموزشی تمامی مقاطع ،در زمینه پژوهش و تالیف نیز از نامدار ترین ها میباشد.

اساتید فوق مجرب و زبده این دپارتمان:

 جناب آقای مهندس عقیلی

 جناب آقای مهندس غفاری

جناب آقای دکتر جعفرزاده

جناب آقای دکتر سینا موقتی

 جناب اقای مهندس کمالی

جناب آقای مهندس بنی اسدی

جناب آقای مهندس بخت بیدار

جناب آقای مهندس اسد زاده

جناب آقای مهندس فرشاد قلی بیکیان

سرکار خانم دکتر کریمی

سرکار خانم مهندس درودی

سرکار خانم مهندس پورحسن

سرکار خانم مائده رستم نژاد

برای مشاهده رزومه اساتید به معرفی مراجعه فرمایید