اساتید  کنکور موسسه کیسان:

دیفرانسیل و ریاضی پیش تجربی: مهندس گروسیان
ریاضیات پایه:مهندس امید مهشادی،سرکار خانم مهندس ستاری
هندسه تحلیلی و جبر:استاد فرقانی.
ریاضیات گسسته:مهندس ناظم.
فیزیک پیش:مهندس عقیلی و مهندس کمالی.
فیزیک پایه:مهندس غفاری و مهندس پیروان
شیمی پیش: دکتر کاظمی، دکتر یار محمد.
شیمی پایه:مهندس طالعی و سرکار خانم مهندس سعیدی
زیست شناسی:دکتر زهره کیوانیان، استاد رضا کریمی
دین و زندگی:دکتر شیرازیان و خانم دکتر معصومی.
ادبیات و زبان فارسی:دکتر سلطانی، دکتر معینی.
زبان انگلیسی:دکتر مهشادی و مهندس فاضل زاد.
عربی:استاد شاهی و سرکار خانم استاد رحیمی.

برای دیدن رزومه به قسمت معرفی مراجعه فرمایید