سرور مجازی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

پلن های سرور مجازی

سرور مجازی با دو لوکیشن ایران و آلمان ارائه میگردد و پیشنهاد اصلی ما استفاده از سرور آلمان میباشد . همچنین در صورت نیاز به سرور مجازی با مشخصات خاص میتوانید با ما در ارتباط باشید

VPS 1 NVME

تومان 140.000 / ماهانه
 • CPU : 2 CORE
 • RAM : 4 GB DDR4
 • STORAGE : 30 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 140.000

VPS 2 NVME

تومان 280.000 / ماهانه
 • CPU : 4 CORE
 • RAM : 6 GB DDR4
 • STORAGE : 60 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 280.000

VPS 3 NVME

تومان 380.000 / ماهانه
 • CPU : 6 CORE
 • RAM : 8 GB DDR4
 • STORAGE : 90 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 380.000

VPS 4 NVME

تومان 300.000 / ماهانه
 • CPU : 6 CORE
 • RAM : 6 GB DDR4
 • STORAGE : 50 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 300.000

VPS 5 NVME

تومان 550.000 / ماهانه
 • CPU : 8 CORE
 • RAM : 12 GB DDR4
 • STORAGE : 100 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 550.000

VPS 6 NVME

تومان 600.000 / ماهانه
 • CPU : 8 CORE
 • RAM : 16 GB DDR4
 • STORAGE : 200 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت
 • قیمت ماهانه : 600.000
shape
shape
shape
shape