جولای 16 2017
60,000 تومان
71 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره ها آموزش زبان انگلیسی:
توسط استاد هیئت علمی دانشگاه،ترم جدید این دوره آموزشی از بهمن ۹۷ برگزار میشود.
هزینه

جولای 16 2017
30,000 تومان
368 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

دوره های آموزشی تقویتی:
این دوره  شامل آموزش تمامی دروس در تمامی مقاطع به صورت خصوصی و گروهی میباشد.

جولای 16 2017
35,000 تومان
603 دانش اموزان

0 rating

معرفی مورد دوره:

برنامه تحصیلی این دوره بعد از خرید و در پورتال کاربری دانش آموز قابل مشاهده میباشد.