پنل پیامک انبوه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

خدمات پنل پیامک انبوه

پنل پیامک با مبلغ 40.000 تومان به صورت یکبار پرداخت به مشتریان ارائه میگردد

ارسال پیامک به لیست سیاه
خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
ارسال پیام صوتی
3 خط اختصاصی + خط 021
100% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
هر پیامک 12.4 تومان
کدخوان و گارانتی چک
خط تلفن ابری